TẶNG QUÀ NHÂN VIÊN CUỐI NĂM

Ban Tổng Giám Đốc Công ty và Đội ngũ Quản lý Công ty CP Giặt ủi Việt xin chúc cho toàn thể Nhân viên của Công ty được dồi dào sức khỏe, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, thêm nhiều sáng kiến đóng góp để Công ty ngày càng phát triển và tiến xa hơn nữa, xứng đáng là một sự lựa chọn đúng đắn cho Khách hàng
✓ Ông Nguyễn Huỳnh Đức, Tổng Giám Đốc Công ty CP Giặt ủi Việt
✓ Ông Tôn Trung Phước, Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Giặt ủi Việt
✓ Bà Trầm Thụy Bảo Anh, Kế toán trưởng Công ty CP Giặt ủi Việt
Đội ngũ quản lý của Viet Laundry:
✓ Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng Phòng HC-NS Công ty CP Giặt ủi Việt, kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Giặt ủi Việt
✓ Ông Lưu Văn Khoa, Giám Đốc sản xuất Công ty CP Giặt ủi Việt
✓ Bà Bùi Thị Bảo Ngọc, Phó Phòng KD & CSKH Công ty CP Giặt ủi Việt
✓ Ông Hồ Phước Chiến, TL. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công ty CP Giặt ủi Việt
✓ Bà Đoàn Thị Trúc Lanh, Phó Phòng Kế toán Công ty CP Giặt ủi Việt
✓ Ông Lê Hùng Minh, Giám Sát viên BP Giao Nhận Công ty CP Giặt ủi Việt
✓ Ông Cao Tấn Lộc, Giám sát viên BP Linen Công ty CP Giặt ủi Việt
✓ Bà Phạm Thị Mỹ Linh, TL BP ĐK- ĐP, đảm trách Phòng Đồng phục Masterise Homes, hợp tác với Công ty CP Giặt ủi Việt
✓ Bà Nguyễn Hồng Thiện, Thư ký sản xuất, Khối sản xuất Công ty CP Giặt ủi Việt