Khách hàng

Nhượng quyền thương hiệu

Công ty Cổ phần Giặt ủi Việt mang đến cơ hội mở rộng kinh doanh cho các cá nhân hay các hộ gia đình, dựa trên cơ sở kinh doanh sẵn có của mình theo phương thức nhượng quyền thương mại, mang lại lợi nhuận hấp dẫn mà không có rủi ro đầu tư. Mô hình nhượng quyền thương mại trong ngành công nghiệp giặt ủi là ngành kinh doanh có tỉ lệ thành công cao nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thế giới.

Vui lòng liên hệ với chương trình nhượng quyền của chúng tôi, để tìm hiểu thêm về thủ tục đăng ký.

Danh sách khách hàng