Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Giặt ủi Việt

Thông báo tuyển dụng 

Chức danh Số Lượng Địa điểm làm việc Ngày kết thúc Mức Lương