Viet Laundry luôn coi trọng chất lượng là hàng đầu, với phương châm QUALITY FIRST

Viet Laundry luôn coi trọng chất lượng là hàng đầu, với phương châm QUALITY FIRST 👉🏻👉🏻

Thường xuyên đào tạo, hướng dẫn đội ngũ công nhân thực hiện đúng các quy trình sản xuất

Ảnh: Tháng thi đua chất lượng (tháng 5/2021)